Daglig leder

Svend Olav Ekle

soe@tbuss.no

Driftskoordinator

Jørgen Maaø

jm@tbuss.no

Kontor

Kine

Resepsjon

Grete

Busskaptein

Stig

Reiseleder

Odd

Busskaptein

Bente

Busskaptein

Ole Johnny

Busskaptein

Inge Morten

Busskaptein

Leif Idar

Busskaptein

Hallgeir

Busskaptein

Nils

Busskaptein

Bengt

Busskaptein

Jan

Busskaptein

Kjell

Busskaptein

Jostein

Busskaptein

Jan Erik

Busskaptein

Stig

Busskaptein

Karl

Busskaptein

Jørn

Busskaptein

Jan Kjell

Busskaptein

Rolv

Busskaptein

Arne

Busskaptein

Silje

Busskaptein

Morten

Busskaptein

Mats Andre

Busskaptein

Karsten

Busskaptein

Johan

Busskaptein

Bjørn Tore

Busskaptein

Arne

Busskaptein

Torbjørn

Busskaptein

Helge

Reiseleder

Leif