Tbuss AS med markedsnavnet Thorleifs Bussreiser

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Tbuss AS samler inn og bruker personopplysninger.

Tbuss AS, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på våre hjemmesider
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Tbuss AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet, samt å se på forbedringspotensialet på annonser. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Tbuss AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Formålet med å samle inn dette er å gi tilgang til produktene våre, kunne reservere plass på tur eller å kunne gi pris på et oppdrag. Informasjonen sendes til oss på mail, og lagres hos Microsoft. Dette lagres i opptil 5 år.

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Behandling av andre personopplysninger
Alle data blir lagret hos vår IT-leverandør Braathe. En egen avtale mellom Tbuss og Braathe regulerer dette.
Om våre kunder lagrer vi opplysninger om Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og epost. Dette gjøres for å kunne gjennomføre bestillingen/levere bestilt produkt, samt iht. lovpålagt bokføringsplikt. Opplysningene blir gitt av kunden enten på telefon eller mail.
Opplysningene utlevere ikke til annen part enn rederi, hotell eller reisebyrå på den aktuelle reisen kunden har bestilt. Vi vil bare lagre personopplysningene så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for.

Kundene kan når som helst kontakte oss hvis de ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene sine. De kan også be om et eksemplar av informasjonen vi har innhentet om de. Kundene kan be oss om å slette informasjon som vi har innhentet fra de. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med kunden, samt informasjon som er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler eller krav fra myndighetene.
Selskapet behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Disse opplysningene har også vårt regnskapskontor. En egen avtale mellom regnskapskontoret og Tbuss AS regulerer dette. Det lagres også andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks (F. eks. kopi av førerkort til sjåfører) og tilrettelegging av vedkommendes arbeid, kontaktopplysninger på pårørende, avvik ol.

Kameraovervåkning
Kontoret til selskapet er kameraovervåket utvendig og ved inngang. Disse brukes for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Opptakene slettes automatisk iht. lovens krav om dette.
Kontakt
Er det spørsmål om dette ta kontakt med oss på mail: post@tbuss.no eller på tlf. 72 55 33 94. Spørsmålene rettes til daglig leder.

Til toppen