Bestillings- og leveringsvilkår

Persontransport / bestillingstransport

Gyldighet

Disse vilkår gjelder all persontransport og bestillingstransport (ikke inntegningsturer / pakketurer) fra Thorleifs Bussreiser (Tbuss AS) heretter kalt transportøren. Disse vilkårene gjelder som en transportavtale mellom transportøren og de reisende.

Ordrebekreftelse

Transportøren skal tilstrebe å sende skriftlig ordrebekreftelse på mail til bestiller. Ordrebekreftelsen er den gyldige bestillingen og bør gjennomgås av bestiller for å sikre at den er korrekt.

Forsinkelser

Transportøren tar ingen ansvar for deler av transporten, aktiviteter eller andre ting som ikke er bestilt igjennom transportøren. Transportøren skal så langt det er mulig informere bestiller om innstillinger, forsinkelser og andre forhold som hindrer gjennomføringen av transporten.

Forsinkelser eller innstillinger som skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. kan ikke transportøren ta ansvar for eller ha noe erstatningsansvar for. Dette gjelder også evt. for sen ankomst til bestemmelsessted eller følgeskader av forsinkelsen. Ved forsinkelse pga forhold transportøren rår over skal kunden kompenserer med en forholdsvis kompensasjon ift oppdragets pris og lengde.

Under reisen

Alle må rette seg etter de pålegg som gis ved oppslag eller av personalet. Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort. Reisende plikter å ta hensyn til hverandre. Sjåfører/kaptein eller annen betjeningen kan nekte å ta med eller vise bort reisende som er synlig ruspåvirket eller som på annet vis sjenerer andre reisende eller sjåføren.  Det er påbudt å benytte setebelte hvis dette er tilgjengelig. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader, ekstra renhold eller erstatningskrav påført transportøren dersom dette er et resultat av uaktsomhet eller bevisst atferd av de reisende.

Hittegods

Hittegods tas vare på av personalet og legges i transportørens hittegods på kontoret. Dette kan hentes hverdager i åpningstiden. Transportøren legger sin flid i å ta godt vare på hittegods, men kan ikke ta økonomisk ansvar for det som legges igjen.

Betaling

Faktura skal betales innen forfallsdato. Dersom kunden underveis krever tjenester i tillegg til de som tidligere er avtalt og bekreftet av oss, vil en faktura for tilleggstjenester bli utstedt. Vi forbeholder oss retten til å kreve depositum eller fullverdig innbetaling på forhånd.

Avbestilling

Avbestilling mindre enn 7 dager før avreise: kan medføre gebyr.

Avbestilling mindre enn 24t før avreise: kan medføre full fakturering.

Klager

Dersom den reisende har grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal forholdet umiddelbart tas opp med vår reiseleder/sjåfør. De skal etter beste evne rette opp forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 14 dager etter turens avslutning.

Til toppen